Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Lelde Jansone

Lelde Jansone

vecākā asistente - pētniece

institūtā strādā kopš: 2007
pētnieciskās intereses:

Izglītība
2007 - 2009

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, maģistra grāds politikas zinātnē

2003 - 2006

Vidzemes augstskola, Profesionālais bakalaura grāds politikā un politologa kvalifikācija

2002 - 2003

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, politikas zinātnes bakalaura programma

2000 - 2001 Cape Central High School (ASV)
1999 - 2002 Ogres 1. vidusskola
Zinātniski pētnieciskā darbība
INCLUD-ED (Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education - Izglītības stratēģijas sociālai integrācijai Eiropā) (2006-2011)
Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze (2010)
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde (2010)
Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam (2008-2009)
Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos (2008-2009)

Apsekojums par iedzīvotāju pārvietošanos Latvijā (2008)

Valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā" 2007.-2009. gadam ietekme uz Latvijas čigānu (romu) kopienu (2008) 
Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums (2008)
Kritiskās domāšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā - ietekme un efektivitāte Latvija (2008)
Valsts valodas apguve, lietošanas paradumi un attieksmes (2008)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
Pētījums par pedagogu darba pienākumu iekļaušanu slodzē (2007)
Tūrisms visiem (Baltijas jūras reģiona INTERRED IIIB kaimiņattiecību programas 2000-2006 projekts AGORA - Ilgtspējīga tūrisma attīstības tīkls Baltijas jūras reģionā)
Publikācijas
Žabko O., Zepa B., Šūpule I., Vaivode L. (2010) Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-144
Zepa B.(zin.red.), Kļave E., Žabko O., Krastiņa L., Bebriša I., Jansone Z., Vaivode L., Beriņa L. (2008) Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design