Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Raksti

Brigita Zepa

Brigita Zepa

Valdes priekšsēdētāja

brigita.zepa@biss.soc.lv

CV

Inese Šūpule

Inese Šūpule

Valdes locekle

Projektu direktore - pētniece

inese.supule@biss.soc.lv

CV

Oksana Žabko

Valdes locekle - pētniece

oksana.zabko@biss.soc.lv

CV

Liva Krieķe

Pētniece - asistente

liva.krieke@biss.soc.lv

CV

Agnese Berkolde

Pētniece - asistente

agnese.berkolde@biss.soc.lv

CV

| Zinātniskās publikācijas

 Latvijas valodas kopienu diskursīvais konflikts etnopolitikas laukā 
Evija Kļave
publicēts "Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 769. sējums" Red. B.Bela. Latvijas Universitāte, 2011, 6.-20.lpp.
Lasīt

 Ekonomisko aktoru sadarbības kvalitāte Latvijas publiskās un privātās partnerības projektos 
Oksana Žabko
publicēts "Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 769. sējums" Red. B.Bela. Latvijas Universitāte, 2011, 52.-66.lpp.
Lasīt

Izglītība sabiedrības integrācijai
Brigita Zepa
publicēts "Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits" Red. N.Muižnieks. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 193-224.lpp. 
Lasīt

 Kritiskā diskursa analīzes lietojums etnopolitisko diskursu izpētē 
Evija Kļave
publicēts "Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 714. sējums" Red. T.Tisenkopfts Latvijas Universitāte, 2007. 17.-30.lpp.
Lasīt

 Etniskās attiecības un akulturācijas procesi Latvijā: iedzīvotāju attieksmes pret dažādām akulturācijas stratēģijām 
Inese Šūpule
publicēts "Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 714. sējums" Red. T.Tisenkopfts Latvijas Universitāte, 2007, 31.-43.lpp.
Lasīt

 Sociolingvistiskā šķelšanās Latvijā etnopolitisko diskursu un eiropeizācijas kontekstā
Evija Kļave
publicēts "Latvija eiropeizācijas krustceļos: Rakstu krājums" Red. Ž.Ozoliņa, T.Tisenkopfs. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 92.-116.lpp.
Lasīt

 Tolerance and Future
Brigita Zepa, Inese Šūpule, Līga Krastiņa
publicēts "Negotiating Futures - States, Societies and the World. Proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004" Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. pp. 173-184

| Ziņojumi

 Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta izdevums "Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: Nacionālā identitātes, mobilitāte un rīcībspēja"  
Pārskata sagatavošanā iesaistījušās vairākas BISS pētnieces: Brigita Zepa, Evija Kļave, Iveta Ķešāne un Inese Šūpule
Lasīt vairāk

  Sabiedrības integrācija un iecietība Latvijā: pētījumos balstīts
skatījums
Evija Kļave
publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā (19.11.2008.)
Lasīt

 The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Minorities 
Brigita Zepa, Ilze Lāce, Evija Kļave, Inese Šūpule
ES Sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas politikas novērtējuma projekts, ziņojums publicēts European Centre for Minority Issues mājas lapā  (2006)
Lasīt

 Active Civic Participation of Immigrants in Latvia 
Inese Šūpule
publicēts ES 6. ietvara programmas projekta POLITIS (Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries) mājas lapā (2005)
Lasīt

| Citas publikācijas

Valsts, kura negrib neko par sevi zināt 
Aivara Kļavja intervija ar BISS valdes priekšsēdētāju Brigitu Zepu
publicēts "Latvijas Vēstneša" portālā (04.02.2009.)
Lasīt

 Cilvēku tirdzniecība - neizprasta problēma Latvijā
Inese Šūpule
publicēts sabiedriskās politikas portālā politika.lv (11.04.2006.)
Lasīt

 Vai Latvijā etnisks konflikts ir neizbēgams?
Brigita Zepa, Inese Šūpule, Līga Krastiņa
publicēts sabiedriskās politikas portālā politika.lv (12.04.2005.)
Lasīt

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design