Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Jaunumi

 BISS uzsāk īstenot pētījumu par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā 
06/03/2015

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts kancelejas uzdevumā īsteno pētījumu par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā.

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par tiem administratīvajiem šķēršļiem un ierobežojumiem (objektīvajiem un subjektīvajiem), ar ko saskaras ilgstošie bezdarbnieki un kas ierobežo vai kavē viņu aktivizēšanu, līdzdarbības pienākumu veikšanu, integrāciju darba tirgū vai motivāciju iesaistīties atbalsta pasākumos un darba tirgū, kā arī identificēt nepieciešamo turpmāko rīcību administratīvā sloga un citu šķēršļu mazināšanai ilgstošā bezdarba risināšanai un piedāvāt inovatīvus risinājumus ilgstošo bezdarbnieku atbalsta plānošanā un viņu problēmu risināšanā. Lasīt vairāk

 

 Tiek īstenots pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē 
06/03/2015

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”, sadarbojoties ar SIA „O.D.A.”, Valsts kancelejas uzdevumā īsteno pētījumu par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē. Pētījuma vispārējais mērķis ir iegūt analītisku informāciju un priekšlikumus, kurus īstenojot tiks uzlabots Latvijas valsts pārvaldes iestāžu personāla vadības struktūrvienību darbs, no tehniski administratīvām funkcijām uzsvaru pārliekot uz stratēģisku rīcību, kas ļaus darboties proaktīvi, nevis reaģēt uz pārmaiņām. Pētījuma rezultātus paredzēts izmantot turpmākā cilvēkresursu attīstības politikas izstrādē un ieviešanā. Lasīt vairāk

 

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design