Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

INCLUD-ED

Plašāku informāciju par projektu INCLUD-ED un tā norisi skatīt projekta mājas lapā www.ub.es/includ-ed

 INCLUD-ED projekta rezultātu prezentēšana un apspriešana 
09/11/2011

INCLUD-ED projekta rezultātu prezentēšana un apspriešana ar dažādiem izglītības ekspertiem Latvijā notika 2011. gada 8. novembrī diskusijā "Iekļaujoša izglītība: attīstības virzieni Latvijā un Eiropas Savienībā". Projekta prezentāciju un diskusiju kopsavilkums (en, .pdf)

 

 BISS pēta sociālo integrāciju veicinošas izglītības prakses 
06/11/2008

Lai analizētu pozitīvus piemērus, kā veiksmīgas pieejas izglītībā sekmē sociālo iekļaušanu dažādos izglītības līmeņos, ir notikusi Latvijas izglītības iestāžu – bērnudārza, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās skolas – pieredzes padziļināta izpēte. Četrās mācību iestādēs tika intervēti pedagogi, skolēni un viņu vecāki, organizētas grupu diskusija ar skolēniem, kā arī tika veikti vairāki mācību procesa novērojumi.

       Gadījuma izpēte: pirmsskolas izglītības iestāde (en, .pdf)

       Gadījuma izpēte: pamatskola (en, .pdf)

       Gadījuma izpēte: vidusskola (en, .pdf)

       Gadījuma izpēte: profesionālā vidusskola (en, .pdf)

 

BISS piedalās starptautiskā pētījumā par izglītības pieejām sociālās iekļaušanas veicināšanai 
19/02/2008

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” piedalās Eiropas Komisijas 6. ietvara programmas finansētā projektā „INCLUD-ED” un šobrīd sadarbībā ar Barselonas universitāti un citiem projekta partneriem īsteno pētījumu „Izglītības stratēģijas sociālai integrācijai Eiropā” .

Projekta mērķis ir analizēt izglītības pieejas un rīcības prakses, kas veicina etnisko minoritāšu un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju, kā arī sniegt ieteikumus rīcības virzieniem izglītības un sociālās iekļaušanas veicināšanai gan politikas veidotājiem, gan tieši iesaistītām personām - skolotājiem, vecākiem un citām sabiedrības grupām. Projekts "INCLUD-ED" ilgs piecus gadus un to īsteno pētnieki no 14 valstīm.

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design