Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Eiropa Latvijā

Projektu finansē Eiropas komisija (EK). Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild projekta īstenotājs BISS, un EK nav atbildīga par informācijas izmantošanu.

 Ir noslēdzies BISS īstenotais projekts - komunikatīvais pētījums "Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidosanu zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam" , kura centrālā aktivitāte bija diskusiju cikls par ES fondu apguves veicināšanu Latvijas reģionos   
01/06/2009

Projekts aizsākās 2008. gada rudenī un bija vērsts uz iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un politisko inicciatīvu veicināšanu. Pusgada garumā uzņēmēji un zemnieki Latvijas reģionos iesaistījās diskusijās par viņiem aktuālu jautājumu - Eiropas Savienības fondu apguvi, ar to saistīto pieredzi un nākotnes iecerēm, kā arī tika aicināti par šo jautājumu diskutēt ar visu līmeņu lēmumu pieņēmējiem un sociālajiem partneriem. Projekta norise bija atbilstoša politikas veidošanas modelim - no apakšas uz augšu. Vispirms Latvijas reģionos noritēja vietējā līmeņa diskusijas ar uzņēmējiem un lauksaimniekiem, lai nepastarpināti iegūtu zināšanas par ES fondu ietekmi uz viņu dzīvi. Katrā nākamajā projekta posmā tika iesastīti arvien augstāka līmeņa lēmumu pieņēmēji un viedokļu veidotāji, lai iesaistītos diskusijā ar uzņēmējiem un zemniekiem, un kopīgi identificētu šķēršļus, kas kavē ES fondu apguves efektivitāti, kā arī kopīgi meklētu to novēršanas risinājumus.

Projekta prezentācija latviešu valodā pieejama šeit
Projekta informatīvo materiālu skatīt šeit (pdf)

 Projekta noslēguma diskusija par ES fondu apguves veicināšanu Latvijas reģionos   
26/03/2009

2009. gada 25. martā no plkst. 12.00 līdz 14.00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, notika projekta "Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam" noslēguma diskusija.

Diskusijas mērķis bija iepazīstināt augstākā līmeņa lēmumu pieņēmējus un sociālos partnerus ar iepriekšējo posmu diskusiju rezultātiem, apspriest mazo un vidējo uzņēmēju, zemnieku un pašvaldību pārstāvju ieteikumus par ES fondu izmantošanas sekmēšanu, radīt iespējas dialogam starp iedzīvotājiem un visu līmeņu lēmumu pieņēmējiem par ES fondu apguvi Latvijas reģionos.

Uz mazo un vidējo uzņēmēju, lauksaimnieku un pašvaldību pārstāvju jautājumiem atbildēja LR Finanšu ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku un zemes bankas, kā arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvji. Diskusijas dalībnieki ar savu aktīvo līdzdalību apliecināja gatavību iesaistīties atvērtā un konstruktīvā dialogā par Latvijas reģionu uzņēmēju un zemnieku iespējām sniegt savu ieguldījumu efektīvā ES fondu apguvē un Latvijas reģionu attīstībā.

 Noslēdzies projekta otrais posms - diskusijas "Eiropa Latvijā" par Eiropas Savienības fondu apguves efektivitātes veicināšanu Latvijas reģionos   
05/02/2009

Janvārī un februārī projekta ietvaros visos Latvijas reģionos ir notikušas otrā posma diskusijas ar mazo, vidējo uzņēmēju, lauksaimnieku, pašvaldību, reģionālo lauksaimniecības pārvalžu, plānošanas reģionu attīstības aģentūru pārstāvju, ES struktūrfondu informācijas centru un Eiropas Komisijas informācijas centru darbinieku, kā arī banku sektora pārstāvju piedalīšanos. Kopumā pasākumus apmeklēja un diskusijās piedalījās 94 dalībnieki.

Diskusiju laikā tika identificēti vairāki problēmu loki, kuri diskusijas dalībnieku skatījumā kavē ES fondu apguves efektivitāti Latvijā un būtu jāizskata projekta noslēguma diskusijā, piesaistot nacionālā līmeņa politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus. Šis apkopojums atspoguļo visu četru otrā posma diskusiju dalībnieku minētos argumentus, viedokļus un pieredzi par apspriestajiem jautājumiem.  Lasīt vairāk

 Noslēdzies pirmā posma diskusiju cikls ar Latvijas reģionu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem par ES fondu apguvi  
19/11/2008

Oktobrī un novembrī projekta ietvaros visos Latvijas reģionos – Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Kurzemē – ir notikušas mazo un vidējo uzņēmēju diskusijas par Eiropas Savienības fondu apguves pieredzi un nākotnes iespējām. Dalībnieki diskutēja par ES piedāvāto finansu resursu izmantošanu, sākot no projekta pieteikuma sagatavošanas līdz tā rezultātu izvērtējumam. Lasīt vairāk

 BISS uzsāk projektu "Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam"  
01/10/2008

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 1. oktobrī ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu uzsāk projektu "Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam". Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas iniciatīvas Debate Europe ietvaros, lai veicinātu diskusijas sabiedrībā par Eiropas jautājumiem.

Projekta mērķis ir reģionālo iedzīvotāju iniciatīvu veicināšana, zināšanu izplatīšana un atvērta dialoga veidošana starp iedzīvotājiem un visu līmeņu lēmumu pieņēmējiem Latvijas reģionālajās teritorijās, sekmējot efektīvu un ilgtspējīgu Eiropas Savienības strūktūrfondu izmantošanu reģionu ilgtspējīgai attīstībai. Lasīt vairāk

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design