Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Linda Apine

asistente- pētniece

institūtā strādā kopš: 2016
pētnieciskās intereses: kultūras socioloģija, pilsētas socioloģija, sociālā politika, pētījumu metodes socioloģijā

Izglītība
2014 - 2016

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte,
Socioloģijas maģistrantūras studijas, maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

2011 - 2014

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

2004 - 2010 Siguldas Valsts ģimnāzija
Darba pieredze
03/2016 - līdz šim brīdim Asitente- pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
08/2014 - 09/2015 Datu ievades operatore SIA “European Research and Data Center”
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
„Par pētījuma ex-ante veikšanu”. Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīze (2017)
„Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” (2017)
„Remigrācijas politika Eiropā un citās valstīs” (2016)
„Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību izklaides vietās” (2016)
„Par mazākumtautību informatīvā materiāla satura izstrādi, iespiešanu un piegādi” (2016)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design