Jaunumi
Par BISS
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 
 

 Izsludinām konkursu uz tulka vakanci 
18/07/2014

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" izsludina konkursu uz tulka vakanci projektā "Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI un DIALOGS" (līg. Nr. 2012.EEZ/PP/2/MEC/001/001). Konkursa nosacījumus skatīt šeit.

 

 Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" īsteno projektu "Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS"  
25/06/2014

Projekta mērķis ir pilsonības iegūšanas un dialoga ar nepilsoņiem veicināšana. Mērķa grupa ir Latvijas nepilsoņi, kā arī eksperti, valsts iestāžu un lielo pilsētu pašvaldību darbinieki, kas savā darbā saskaras ar nepilsoņiem. Īstenošanas vieta ir Latvijas lielās pilsētas ar lielāko nepilsoņu skaitu – Rīga, Daugavpils, Liepāja un Jelgava. Lasīt vairāk

 

 Mums mainījusies juridiskā adrese 
24/03/2014

Informējam, ka BISS ir mainījis savu juridisko adresi. Jaunā adrese - Pīkola iela 31 - 4, Rīga, LV-1006.

 

 BISS ir veicis pētījumu par politikas plānošanas dokumentu sistēmu
Latvijā
11/12/2013

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts kancelejas uzdevumā īstenoja pētījumu „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums” (Valsts kancelejas iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/7 ESF). Pētījuma galvenie mērķi bija: (1) veikt esošās attīstības plānošanas sistēmas darbības efektivitātes novērtējumu un sniegt priekšlikumus attīstības plānošanas sistēmas pamatnostādņu izstrādei nākošajam plānošanas periodam; (2) aprobēt Latvijas situācijai vispiemērotāko ārvalstīs izmantotu zinātniski pamatotu metodiku attīstības plānošanas dokumentu novērtēšanai jebkurā politikas nozarē, kā arī veikt vienas konkrētas politikas nozares - sabiedrības veselības - paraugnovērtējumu.

Pētījuma mērķu sasniegšanai izvēlētā metodoloģija paredzēja kombinētu kvantitatīvo un kvalitatīvo socioloģisko pētījumu datu ieguves un apstrādes metožu izmantošanu, papildinot to ar politikas plānošanas un citu normatīvo aktu dokumentu analīzi.

Pētījums tika realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē", Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002).
Pētījuma atskaite

 

 Esam nomainījuši savu atrašanās vietu 
09/07/2013

Informējam, ka BISS ir mainījis savu atrašanās vietu. Jaunā adrese - Tērbatas iela 53-6 (4. stāvs), Rīga, LV-1011.

 

 BISS ir veicis pētījumu par etnisko un lingvistisko daudzveidību pirmsskolas izglītības iestādēs  
18/04/2013

BISS sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru, īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas rīcības plānu sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.-2014. gadam, ir veicis pētījuma "Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte" īstenošanu. Pētījuma mērķis bija noskaidrot pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo darbinieku sagatavotību darbam etniski un lingvistiski daudzveidīgā vidē, iegūt informāciju par latviešu valodas apguves procesu un gatavību bilingvālās pieejas īstenošanai pirmsskolās.

Pētījumā tika veikta 406 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku aptauja, organizēta pašizpēte par latviešu valodas apguves procesu 15 pirmsskolas izglītības iestāžu grupās ar krievu mācībvalodu, kuras apmeklē bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem, kā arī veiktas padziļinātās intervijas ar pirmsskolas izglītības speciālistiem dažādās jomās. Pētījuma publikācija

 

 Publicēts Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta jaunākais izdevums "Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: Nacionālā identitātes, mobilitāte un rīcībspēja"  
05/12/2011

2010./2011. gada pārskata mērķis ir aplūkot nacionālo identitāti, tās konkurenci ar citām identitātēm, skaidrot tās veidošanos, saturu, kā arī atklāt to ietekmējošos apstākļus. Pārskata sagatavošanā iesaistījušās vairākas nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” pētnieces: Brigita Zepa, Evija Kļave, Iveta Ķešāne un Inese Šūpule.
Lasīt vairāk

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design