Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Agnse Berkolde

asistente- pētniece

institūtā strādā kopš: 2022
pētnieciskās intereses: sociālā politika, ilgtspējīga attīstība, sociālās inovācijas un sociālā ekonomika

Izglītība
2022 - līdz šim brīdim 

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, maģistratūra socioloģijā

2019 - 2022

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte. Bakalaura grāds socioloģijā

Darba pieredze
2022 - līdz šim brīdim Asitente- pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Siences'' 
10/09/2021 – 31/10/2021 Praktikante, Latvijas Jaunatnes padome
Zinātniski pētnieciskā darbība
“Ex-post izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai” (2022-2023)
Emigrācija no mūsdienu Norvēģijas: kas, kāpēc un kā tas ietekmē Norvēģijas sabiedrību? (2022-2024). Starptautisks projekts sadarbībā ar Norvēģu pētniecisko institūtu NIBR (Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR), Oslo Metropolitan University
“Pētījums par ģimenes asistenta pakalpojuma efektivitāti atbalsta nodrošināšanā ģimenēm” (2022-2023)
“Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par maznodrošinātām personām)" (2022) 
“Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par GMI saņēmēju iztikšanas stratēģijām)” (2021)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design